Żywy Różaniec

 

Kilka słów ogólnych o ,,Żywym Różańcu”

         W statucie stowarzyszenia ,,Żywy Różaniec” czytamy:  Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej prostocie otaczają modlitwą tych, którzy najbardziej jej potrzebują i są wskazani  w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielokrotnie polecana przez papieży, zyskała popularność dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku. Dalej w statucie czytamy: ,,Szczególnym przywilejem członków jest wierna, codzienna odpowiedź na prośbę Matki Bożej, kierowaną w każdym kolejnym objawieniu , aby odmawiać różaniec. Modlitwa ta wielokrotnie zmieniała bieg historii, przynosi też łaskę wzrostu w wierze  aż do świętości, ma moc egzorcyzmu.      Jednym z pierwszorzędnych celów Żywego Różańca jest wynagradzanie Bogu za popełnione zło i wezwanie do nawrócenia. Charyzmat tej wspólnoty różańcowej jest więc bliski duchowi nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, polecanego przez Maryję w Fatimie. Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż jego członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiątkę, a także dlatego, że każda grupa składa się z tylu osób, ile jest tajemnic w różańcu.        Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba osób, które się nań składają, niejako wprawia je w działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”, gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez kolejnych, gdy ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą.”

Żywy Różaniec w Nowych Skalmierzycach

     W Parafii ,,Bożego Ciała” w Nowych Skalmierzycach Żywy Różaniec istniał zawsze. Nasi dziadkowie  i rodzice bardzo cenili sobie przynależność do stowarzyszenia. Prawie z każdej rodziny ktoś należał do róży matek lub ojców. Podczas comiesięcznych zebrań wymieniali się tajemnicami i składali drobne ofiary .Nasze matki ufundowały Matce Bożej Różańcowej  sztandar w roku 1936. Bogate  tradycje związane z Żywym Różańcem a wypracowywane latami przez kapłanów, zelatorów i członków pozostały do dziś. Przykładem może być przejmowanie przez córkę uczestnictwa w stowarzyszeniu po śmierci matki.  Wiele zawdzięczamy kapłanom którzy opiekowali się Żywym Różańcem i tak jak nauczał Ojciec św. Jan Paweł II, uczyli nas modlitwy różańcowej. W naszej parafii od lat odmawiamy codziennie różaniec przede Mszą św. rano i wieczorem, modlimy się za cały świat, za Polskę, za parafię, za wszystkich i o wszystko. W każdy pierwszy piątek miesiąca  adorujemy Pana Jezusa w  Najświętszym Sakramencie wraz z innymi grupami. Bierzemy aktywny udział w procesjach Bożego Ciała niosąc sztandar i świece oraz przygotowując jeden z ołtarzy. W razie śmierci członka zamawiamy   Mszę św. i uczestniczymy w pogrzebie. Codziennie modlimy się za zmarłych członków Żywego Różańca.

         Obecnie w parafii jest siedemnaście róż żeńskich i jedna męska reaktywowana po wielu latach 1 stycznia 2015roku. Róże składają się z dwudziestu osób, bo tyle jest tajemnic różańcowych. Na czele każdej róży żęńskiej stoi zelatorka  a męskiej zelator,  całości  przewodniczy czwarty rok  Maria Witkowska. Opiekę duszpasterską sprawuje proboszcz ksiądz kan. Józef Kaczmarek, który prowadzi comiesięczne spotkania Żywego Różańca w pierwszą niedzielę miesiąca. Oprócz tego, kilka razy w roku mają zebrania zelatorzy. W święto Matki Bożej Różańcowej 7 października, ksiądz proboszcz odprawia Mszę św. w intencji wszystkich członków Żywego Różańca, żywych i zmarłych. Każda osoba należąca do Żywego Różańca jest zobowiązana do rozważenia i odmówienia jednej dziesiątki różańca dziennie.  W ten sposób każdego dnia odmawiany jest cały różaniec, a poszczególne osoby zyskują łaski przypisane odmówieniu wszystkich czterech  części różańca.  Założycielka, Paulina Jaricot, oprócz modlitwy różańcowej, zobowiązywała także wszystkich członków Żywego Różańca  do rozpowszechniania dobrej książki i prasy katolickiej. Z tej racji abonujemy miesięcznik formacji różańcowej ,,Różaniec” dla wszystkich róż, rozdajemy  książeczki różańcowe i książeczki do nowenny pompejańskiej oraz inne materiały ewangelizacyjne jak foldery i obrazki z modlitwą. Uczestniczyliśmy dwukrotnie  w Triduum Różańcowym, odbywającym się w marcu w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Zorganizowaliśmy 7czerwca 2014r wyjazd do Częstochowy na II Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca.  W ubiegłym roku zainicjowaliśmy w parafii procesje z figurą Matki Bożej Fatimskiej w rocznicę objawień od 13maja do 13 pażdziernika.

 

MSZE ŚWIĘTE

NIEDZIELA

w kościele Bożego Ciała:

7.00

8.30

10.00

11.30

w kościele Matki Bożej

18.00

 

DNI POWSZEDNIE

pon., czw., pt., w kościele
Bożego Ciała
Msza św. poranna w sobotę w kościele Matki Bożej

8.00

18.00

 

MSZA ŚW.
Z NONWENNĄ

DO MATKI BOŻEJ

wtorek

w kościele Bożego Ciała:

10.00

w kościele Matki Bożej

18.00


MSZA ŚW. 

Z NOWENNĄ 

DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

w kościele Bożego Ciała

środa

10.00

18.00

KANCELARIA PARAFIALNA

CZYNNA W DNIACH:

w poniedziałek

od godz. 19:00  do godz. 19:30

we wtorek 

 od godz. 16.00 do godz. 17:00

w środę

nieczynna

w czwartek

od godz. 16.00 do godz. 17:00

w piątek

 od. godz. 9.00 do godz. 11.00 

w sobotę, niedzielę i świeta kościelne - nieczynna

DANE TELEADRESOWE

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Bożego Ciała

w Nowych Skalmierzycach 

ul. Kaliska 43

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

tel. 62 762 15 55

Komentarz do Ewangelii

Licznik

Liczba wyświetleń:
955667

Statystyki

stat4u