PARAFIALNY  ODDZIAŁ  AKCJI  KATOLICKIEJ

             PARAFII  BOŻEGO  CIAŁA  w Nowych  Skalmierzycach.

31 grudnia 1995 roku JE Ks. Biskup Stanisław Napierała wydał dekret powołujący do życia Akcję Katolicką Diecezji Kaliskiej. Już w lutym 1996 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza  ks. Edwarda Wawrzyniaka zawiązał się Zespół Inicjatywny AK  w parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. W okresie międzywojennym parafia Bożego Ciała była ośrodkiem dekanalnym AK. Po II wojnie światowej na krótko wznowiły swoją działalność przedwojenne kolumny AK – KSMŻ i KSMM. Powołany  Zespół Inicjatywny  Akcji Katolickiej istniał do czerwca 1996 roku, kiedy to Zarząd DIAK powołał w Nowych Skalmierzycach Oddział Parafialny, a zgodnie z dekretem ks. biskupa Stanisława Napierały pierwszym prezesem został mianowany Jerzy Wojtczak, który tę funkcję sprawuje do chwili obecnej. Oddział nowoskalmierzycki AK znalazł się w pierwszej grupie oddziałów powołanych do istnienia na mocy dekretu ks. bpa ordynariusza i jako pierwszy w diecezji kaliskiej otrzymał legitymacje członkowskie. Od początku działalności asystentem parafialnym Akcji Katolickiej został ks. proboszcz kan. Edward Wawrzyniak sprawujący tę funkcję aż do czasu swojego przejścia na emeryturę kapłańską w roku 2013. Od tego czasu funkcję asystenta parafialnego sprawuje kolejny proboszcz ks. kan. Józef Kaczmarek.  W  skład zarządu oddziału wchodzą wiceprezesi Maria Boroch i Krystyna Kułton , Kazimierz Płomiński jako skarbnik oraz członkowie Małgorzata Ławniczak, Maria Matyaszczyk oraz Janina Włodarczyk. Obecnie oddział liczy 30 członków, z których poszczególne osoby angażują się także w inne formy działania w ramach parafii, są to : Chór  św. Grzegorza, Żywy Różaniec, Jasnogórska Rodzina Różańcowa z Bractwem Eucharystycznym, Grupa Modlitewna Jordan. Do roku 2013 aktywnie działał przy Akcji Katolickiej Zespół Parafialnej Akcji Caritas. Akcja Katolicka posiada swoją salę spotkań w Domu Katechetycznym służącą zarazem jako pomieszczenie biurowe dla przechowywania dokumentacji oddziału z podręczną biblioteką . Podstawową formą działalności oddziału jest praca formacyjna w oparciu o tematy wyznaczone przez Instytut Krajowy AK. Comiesięczne spotkania formacyjne wzbogacane są także przez bieżące problemy wynikające z aktualnych wydarzeń w życiu Kościoła, a także z  zaangażowania  społecznego  w parafii czy  w ramach działalności samorządowej.   Członkowie Akcji Katolickiej  włączając się w rytm życia parafialnego  angażują się w posługę lektorską podczas mszy św., comiesięczne adoracje eucharystyczne , budowę Grobów Pańskich , szopek na Boże Narodzenie, ołtarzy procesyjnych, okolicznościowych dekoracji w kościele. Organizujemy Drogę Krzyżową ulicami miasta, pielgrzymki piesze do Sanktuarium w Skalmierzycach z okazji patronalnego święta Chrystusa Króla. Specyfiką naszej aktywności  jest działalność w sferze kultury w środowisku  poprzez organizację sesji historycznych związanych z wybitnymi postaciami miasta czy regionu oraz okolicznościowych wystaw fotograficzno-archiwalnych. Akcja Katolicka inicjowała budowę pomnika Jana Pawła II, Kamienia Roku Milenijnego, obchody rocznicowe związane z historią miasta oraz dla uczczenia rocznic ważnych wydarzeń historycznych. Zaangażowanie apostolskie realizujemy także poprzez organizację pielgrzymek autokarowych do znanych sanktuariów na terenie Polski, w ten sposób nawiedziliśmy dotąd około 100 miejsc kultu religijnego na terenie całego kraju. Tradycją oddziału stały się spotkania z przedstawicielami wspólnot zakonnych z terenu naszej diecezji. Oddział utrzymuje stałą więź z Diecezjalnym Instytutem Akcji Katolickiej uczestnicząc w spotkaniach organizowanych przez Zarząd Diecezjalny oraz inne oddziały parafialne. Zaangażowanie społeczne na rzecz środowiska realizują także radni Rady Gminy i Miasta oraz powiatu ostrowskiego.    

 

MSZE ŚWIĘTE

NIEDZIELA

w kościele Bożego Ciała:

7.00

8.30

10.00

11.30

w kościele Matki Bożej

18.00

 

DNI POWSZEDNIE

pon., czw., pt., w kościele
Bożego Ciała
Msza św. poranna w sobotę w kościele Matki Bożej

8.00

18.00

 

MSZA ŚW.
Z NONWENNĄ

DO MATKI BOŻEJ

wtorek

w kościele Bożego Ciała:

10.00

w kościele Matki Bożej

18.00


MSZA ŚW. 

Z NOWENNĄ 

DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

w kościele Bożego Ciała

środa

10.00

18.00

KANCELARIA PARAFIALNA

CZYNNA W DNIACH:

w poniedziałek

od godz. 19:00  do godz. 19:30

we wtorek 

 od godz. 16.00 do godz. 17:00

w środę

nieczynna

w czwartek

od godz. 16.00 do godz. 17:00

w piątek

 od. godz. 9.00 do godz. 11.00 

w sobotę, niedzielę i świeta kościelne - nieczynna

DANE TELEADRESOWE

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Bożego Ciała

w Nowych Skalmierzycach 

ul. Kaliska 43

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

tel. 62 762 15 55

Komentarz do Ewangelii

Licznik

Liczba wyświetleń:
955678

Statystyki

stat4u