Arcybractwo Najświętszego Sakramentu przy Parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach

Z inicjatywy ks. Zbigniewa Króczyńskiego, proboszcza Parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach powstaje Arcybractwo Najświętszego Sakramentu.

Pomysł powołania do życia Arcybractwa związany jest ściśle z zamiarem podniesienia kościoła parafialnego do rangi sanktuarium. Droga do tego celu to ustanowienie w kościele parafialnym wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu, powołanie do życia Arcybractwa i nadanie kościołowi nowego kształtu, tak, aby zrealizować wybudowania kościoła według wszelkich reguł i kanonów spełniających wymogi świątyni rzymsko-katolickiej. Obecna bowiem budowla kościoła parafialnego miała być pierwotnie Domem Katolickim i jedynie tymczasowo pełnić funkcję kościoła parafialnego, do czasu wzniesienia nowego kościoła. Jednak ta tymczasowość, z czasem ulepszana i ozdabiana z różnych powodów przetrwała do dnia dzisiejszego. Nowa, zmodernizowana i odnowiona świątynia to miejsce, w którym znajdzie się Kaplica Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu.

Plany ustanowienia Sanktuarium związane są ściśle z historią cudu eucharystycznego, który wydarzył się na terenie naszej parafii pod koniec XVIII wieku. W nawiązaniu do owego cudu, z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach, w 1925 r., wydzielono parafię Bożego Ciała, która do tej pory jest jedyną parafią pod tym wezwaniem w Diecezji Kaliskiej i jedną z nielicznych w kraju. Wyjątkowość owego wezwania oraz pamięć cudu eucharystycznego z przed 237 lat składają się na obecne plany.

Arcybractwo Najświętszego Sakramentu przy Parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach ma być wspólnotą adoracyjną, modlitewną i formacyjną, skupiającą wszystkich chętnych do pogłębiania swojej religijności zarówno w wymiarze indywidualnym jak i wspólnotowym. Arcybractwo jest Stowarzyszeniem kościelnym działającym zgodnie z przepisami Prawa Kanonicznego i Prawem diecezjalnym Kościoła Kaliskiego uchwalonym na Pierwszym Synodzie Diecezji Kaliskiej w 2009 r. Adoracja Najświętszego Sakramentu to główny cel i zadanie Arcybractwa. Arcybractwo w swej strukturze skupia kilka grup działających już od dawna w parafii. Są to Nadzwyczajni Szafarze Najświętszego Sakramentu, lektorzy, ministranci, Eucharystyczny Ruch Młodych czy Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne.

Działalnością Arcybractwa kierują: Asystent Kościelny, którym zawsze jest Proboszcz parafii  i Przewodniczący Arcybractwa, wybrany przez jego członków na Walnym zebraniu na pięcioletnią kadencję. Od jesieni ubiegłego roku działa grupa inicjatywna, która podczas spotkań pod przewodnictwem ks. Proboszcza wypracowała zasady działalności Arcybractwa. Przybrały one formę statutu, który został zatwierdzony przez ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Kaliskiej Edwarda Janiaka. Ksiądz Biskup w styczniu tego roku wydał również zgodę na wieczystą adorację Najświętszego Sakramentu w kościele parafialnym. Decyzją grupy inicjatywnej przynależność do Arcybractwa ma charakter sformalizowany, poświadczony chęcią uczestnictwa w spotkaniach, wpisaniem do księgi członkowskiej i otrzymaniem legitymacji. Arcybractwo posiada również swoją pieczęć.

Pierwsze spotkanie adoracyjne zorganizowane przez grupę inicjatywną odbyło się w czwartek, 6 kwietnia o godzinie 17.00. Adorację Najświętszego Sakramentu prowadził Piotr Grabarz a przed mszą świętą wraz z członkami Żywego Różańca, działającego w naszej parafii odmówiono tajemnice chwalebne Różańca Świętego. O godzinie 18.00 miała miejsce liturgia mszy św., której przewodniczył ks. Proboszcz Zbigniew Króczyński. Po mszy odbyło się pierwsze spotkanie członków grupy inicjatywnej z wiernymi chcącymi przystąpić do powstającego Arcybractwa. Pierwsze spotkanie było spotkaniem wzorcowym, tzn. wyznaczającym pewien ogólny schemat naszych spotkań. Regularne spotkania Arcybractwa będą odbywać się co miesiąc w każdy drugi czwartek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramenty, prowadzona przez członków Arcybractwa, Różaniec Święty, Msza Święta i spotkanie formacyjne po mszy św.  w Domu Katolickim- oto rytm spotkań. W przyszłości na spotkania Arcybractwa zapraszani będą goście, którzy poszerzać będą naszą wiedzę i formację w zakresie samej adoracji, cudów i zdarzeń  eucharystycznych, sprawowanej liturgii, historii Kościoła. Członkowie Arcybractwa będą brać udział w parafialnych uroczystościach i świętach. Przewidziane są także pielgrzymki i wyjazdy rekolekcyjne dla członków arcybractwa i ich rodzin.

Następne spotkanie Arcybractwa i wszystkich chętnych do wstąpienia w jego struktury odbędzie się 11 maja br. Na trzecim spotkaniu w dniu 8 czerwca odbędzie się wybór Przewodniczącego Arcybractwa i ukonstytuuje się Zarząd Arcybractwa Najświętszego Sakramentu w Parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach.

Serdecznie zapraszamy!

 

         Piotr Grabarz

MSZE ŚWIĘTE

NIEDZIELA

w kościele Bożego Ciała:

7.00

8.30

10.00

11.30

w kościele Matki Bożej

18.00

 

DNI POWSZEDNIE

pon., czw., pt., w kościele
Bożego Ciała
Msza św. poranna w sobotę w kościele Matki Bożej

8.00

18.00

 

MSZA ŚW.
Z NONWENNĄ

DO MATKI BOŻEJ

wtorek

w kościele Bożego Ciała:

10.00

w kościele Matki Bożej

18.00


MSZA ŚW. 

Z NOWENNĄ 

DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

w kościele Bożego Ciała

środa

10.00

18.00

KANCELARIA PARAFIALNA

CZYNNA W DNIACH:

w poniedziałek

od godz. 19:00  do godz. 19:30

we wtorek 

 od godz. 16.00 do godz. 17:00

w środę

nieczynna

w czwartek

od godz. 16.00 do godz. 17:00

w piątek

 od. godz. 9.00 do godz. 11.00 

w sobotę, niedzielę i świeta kościelne - nieczynna

DANE TELEADRESOWE

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Bożego Ciała

w Nowych Skalmierzycach 

ul. Kaliska 43

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

tel. 62 762 15 55

Komentarz do Ewangelii

Licznik

Liczba wyświetleń:
955696

Statystyki

stat4u