Relacja z Festynu

 

Poświęcenie kapliczki Cudu Eucharystycznego w Nowych Skalmierzycach

    11 maja bieżącecego roku w Nowych Skalmierzycach, w pobliżu miejsca gdzie do grudnia 1918 r. było przejście graniczne odbyła się polowa msza święta. W jej trakcie, proboszcz parafii pod wezwaniem Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach, ks. Zbigniew Króczyński poświęcił kapliczkę Cudu Eucharystycznego. Kapliczka w tym miejscu została wzniesiona jako swoiste zadośćuczynienie, na pamiątkę wydarzenia, które miało miejsce 29 listopada 1780r. W roku tym z kościoła pod wezwaniem  św. Katarzyny w Skalmierzycach skradzione zostały paramenty liturgiczne wraz z konsekrowanymi hostiami. Złodzieje uciekając w kierunku Kalisza porzucili przy drodze zawartość kielicha. Następnego dnia, wracający do domu z prac polowych, miejscowy chłopiec, Antoni Olejnik był świadkiem niezwykłego zjawiska. Woły ciągnące wóz nagle zatrzymały się przed porzuconym Eucharystycznym Ciałem Pana Jezusa i nie chciały iść dalej. Wydarzenie to w stosownym protokole opisała przybyła
z Kalisza komisja kościelna a proboszcz parafii skalmierzyckiej ks. Stanisław Podbowicz zamieścił na ten temat notatkę w parafialnej księdze zgonów. Zdarzenie to mające znamiona cudu eucharystycznego zapoczątkowało wśród miejscowej ludności szczególny kult Bożego Ciała, co przyczyniło się do tego, że w 1925 roku, w powstałej miejscowości Skalmierzyce Nowe erygowano parafię pod tym właśnie wezwaniem. Nowa parafia wydzielona została z parafii pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Skalmierzycach. Działający tam Dozór Kościelny, czyli ówczesna rada parafialna, podjęła decyzję, nie tylko o wezwaniu nowej parafii ale również o tym, aby w miejscu odnalezienia Najświętszego Sakramentu w 1780 roku wznieść kapliczkę upamiętniającą ten fakt. Druga połowa lat dwudziestych i lata trzydzieste XX wieku  to okres kształtowania się parafii i budowy kościoła parafialnego i tego zadania nie podjęto. Później okres II wojny światowej, okupacji i okres PRL-u również nie był sprzyjający tego rodzaju inicjatywom. Ostatnie dziesięciolecia to czas gruntownych przemian w naszej ojczyźnie, miejscu zamieszkania, parafii. To podejmowana praca społeczna i religijna. W tym kontekście na uwagę zasługuje wszechstronna aktywność Pana Jerzego Wojtczaka, wieloletniego radnego, prezesa Akcji Katolickiej w parafii w Nowych Skalmierzycach, historyka-regionalisty. To między innymi dzięki jego badaniom i poszukiwaniom źródłowym udało się odtworzyć i ocalić od zapomnienia wydarzenia sprzed ponad 200 lat. Zostały one szczegółowo opisane i opublikowane w cyklu artykułów w lokalnej prasie. Dzięki inicjatywie Pana Jerzego Wojtczaka  i przy wydatnym wsparciu władz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w ubiegłym roku zaprojektowano i urządzono skwer upamiętniający fakt istnienia między Skalmierzycami Nowymi a Szczypiornem punktu i przejścia granicznego miedzy Cesarstwem Niemieckim a Cesarstwem Rosyjskim. Punkt graniczny istniał w tym miejscu w latach 1815-1918. Mniej więcej w tym miejscu doszło do opisywanych wydarzeń. Dopełnieniem instalacji granicznej jest zatem wzniesiona pamiątkowa kapliczka. Jest ona jednocześnie późną realizacją zalecenia wspomnianego wyżej Dozoru Kościelnego z 1925r.

Wzniesienie kapliczki zbiega się w czasie z inicjatywą powołania w parafii Bożego Ciała Arcybractwa Najświętszego Sakramentu, które w swym akcie założycielskim odwołuje się do tego historycznego wydarzenia. Przychylność władz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, które sfinansowały budowę kapliczki dopełniła reszty.

Polowa msza święta odprawiona przed kapliczką  zgromadziła wiernych z miejscowej parafii, okolicznych budynków i gości. Uroczystą liturgię sprawował ks. proboszcz Zbigniew Króczyński. W homilii nawiązał do wydarzeń z przeszłości i podziękował wszystkim zaangażowanym  w upamiętnienie tego faktu. Ks. Proboszcz wyraził nadzieję, że sama kapliczka w tym miejscu, wśród okolicznych domów
i ich mieszkańców będzie dla nich kolejnym źródłem pobożności, kultu Najświętszego Sakramentu i rozwoju życia duchowego. Szczególnie uznanie i podziękowanie ks. Proboszcz wyraził Panu Jerzemu Wojtczakowi.

Po zakończonej mszy świętej głos zabrała Burmistrz  Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Pani Bożena Budzik. W swoim przemówieniu wyraziła uznanie dla mieszkańców za społeczną aktywność
i zaangażowanie w upamiętnienie wydarzeń historycznych. Wyraziła również zadowolenie, że władze Gminy i Miasta mogły tą inicjatywę wesprzeć i pomóc zrealizować.

Na zakończenie uroczystości Pan Piotr Grabarz, pełniący obowiązki przewodniczącego grupy założycielskiej Arcybractwa Najświętszego Sakramentu wręczył pierwszym dwunastu członkom Arcybractwa legitymacje.

Poświęcenie Kapliczki, początek działalności Arcybractwa Najświętszego Sakramentu, to nowe inicjatywy religijne i duszpasterskie w naszej wspólnocie parafialnej, których celem jest powstanie Sanktuarium Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach.

 

Piotr Grabarz

N.S., 20.05.2017r.

PIELGRZYMI   W  NOWYCH  SKALMIERZYCACH

    Wydanie  przez parafię Bożego Ciała nowego folderu o parafii Cudu Eucharystycznego zbiegło się z nawiedzeniem tej wspólnoty przez grupę pielgrzymów z podkaliskiego Pamięcina. 30-osobowa grupa pielgrzymów, wraz ze swoim duszpasterzem ks. Jarosławem Jasiankiem, zaintrygowana wydarzeniami sprzed lat postanowiła nawiedzić miejsce, gdzie w roku 1780 doszło do niezwykłego odnalezienia Najświętszego Sakramentu porzuconego przez złoczyńców rabujących kościół św. Katarzyny w Skalmierzycach. Pielgrzymi powitani przez ks. proboszcza Zbigniewa Króczyńskiego mieli okazję wysłuchania nie tylko historii  zdarzenia noszącego znamiona cudu eucharystycznego, ale także historii powstania kościoła pw. Bożego Ciała,  jedynego pod tym wezwaniem w naszej diecezji.    Tytuł tej parafii i kościoła upamiętnia autentyczne zdarzenia jakie rozegrały się przed laty w miejscu, „ gdzie słupy graniczne później stanęły”. W programie nawiedzenia była msza święta koncelebrowana przez duszpasterzy obu parafii oraz homilia ks. kan. Zbigniewa Króczyńskiego nawiązująca do niezwykłej tajemnicy Najświętszego Sakramentu. Goście  z Pamięcina mieli okazję obejrzenia miejsca wydarzeń z roku 1780, a także sali historii parafii z gromadzonymi w niej eksponatami służącymi przez lata kultowi religijnemu. W programie pielgrzymki było spotkanie przy kawie wraz ze słodkim poczęstunkiem, w czasie którego ks. proboszcz przedstawił plany rozbudowy kościoła Bożego Ciała, tak aby mógł on służyć  szczególnemu kultowi Eucharystii.  Zakończeniem wizyty pielgrzymów z Pamięcina w Nowych Skalmierzycach było zwiedzanie miejscowej wytwórni serów pleśniowych „Lazur” połączone z degustacją  tego wyjątkowego serowego  przysmaku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   J.W                  

        FESTYN  PARAFIALNY   W  NOWYCH  SKALMIERZYCACH

Po raz pierwszy w historii parafii Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach, w niedzielę 12 czerwca,  odbył się festyn parafialny zorganizowany przez ks. proboszcza kan. Zbigniewa Króczyńskiego przy wybitnej współpracy wikariusza Łukasza Rau. Popołudniowe imprezy rozrywkowe poprzedziły poranne msze św. z udziałem kleryków seminarium kaliskiego, z których dwóch Sebastian i Tomasz ukazali wiernym swoją drogę do bram seminarium. Południowa msza św. zgromadziła całą wspólnotę seminaryjną z ks. Rektorem. Młodzi klerycy zostali gościnnie przyjęci przez parafian zapraszających seminarzystów na niedzielny obiad będący  okazją do dzielenia się wrażeniami z życia seminaryjnego.  Występy dzieci ze szkoły podstawowej, młodzieży z gimnazjum, parafialnego zespołu „Boże iskierki” oraz zespołu  młodzieżowego „The Holy Band” wprowadziły licznie zgromadzonych widzów w nastrój muzyczny, którego uwieńczeniem był przerywany brawami występ gwiazdy wieczoru –zespołu  „Bayer Full” grającego muzykę disco polo, z założycielem i głównym solistą Sławomirem Świerzyńskim. Przed wieczornym koncertem ks. proboszcz przeprowadził  losowanie cegiełek wspierających finansowo remont dachu na kościele Matki Bożej.  Każda z zakupionych cegiełek była nagradzana,  główną nagrodą był  skuter ufundowany przez jednego z licznych sponsorów. Tradycyjnie na festynie nie mogło zabraknąć  stoisk gastronomicznych i punktów rozrywkowych,  a panie z Żywego Różańca przygotowały cieszący się powodzeniem słodki poczęstunek z kawą.  Liczny udział parafian i gości wynagrodził organizatorom i wielu sponsorom trud przygotowania festynu.                                     

Ministranci w ośrodku aktywnego wypoczynku Sun Sport w Giewartowie

17-19 czerwiec 2016 r.

      W    OCZEKIWANIU  NA  FESTYN  PARAFIALNY

Gdy  parafianie niecierpliwie oczekują na niedzielę 12 czerwca, kiedy wystartować ma I-szy Festyn Parafialny z gwiazdą wieczoru zespołem Bayer  Full ,  naszą wspólnotę nawiedził emerytowany biskup diecezji kaliskiej Stanisław Napierała, zawsze tu miło i serdecznie witany. Powodem tej wizyty była uroczystość bierzmowania uczniów III klasy gimnazjum, która odbyła się w czwartek  9 czerwca w kościele parafialnym. 29 uczniów po dłuższym przygotowywaniu się do przyjęcia sakramentu bierzmowania, przyjęło w pełnym skupieniu i  poczuciu odpowiedzialności znamię Ducha św., które ma odtąd być dla nich umocnieniem na trudy ich dojrzałego życia.  Słowo powitania biskupa wygłosił ks. prob. kan. Zbigniew Króczyński, a rodzice skierowali  serdeczną prośbę o udzielenie młodzieży sakramentu bierzmowania. Przyjęcie sakramentu poprzedziła homilia ks. biskupa  nawiązująca do tematu ochrony życia  człowieka od momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci. Wyrazy wdzięczności ks. biskupowi, rodzicom, kapłanom i katechetom złożyła także delegacja młodzieży. W miłej atmosferze pogodnego wieczoru ks. biskup pożegnał się  nie tylko z młodzieżą ale także z parafianami okazując wszystkim niezwykłą serdeczność .  

                  EUCHARYSTIA  POKARMEM  ŻYCIA

        Hasło na jednym z ołtarzy przygotowanych na uroczyste procesje w okresie oktawy Bożego Ciała  stało się jakby myślą przewodnią wszystkich uroczystości jakie odbywały się w Nowych Skalmierzycach obchodzących  patronalne święto swojej wspólnotcie. Już od połowy maja parafia przygotowywała się do eucharystycznych obchodów , uczestnicząc licznie w rekolekcjach  z wierną repliką Całunu Turyńskiego, prowadzonych przez ojca Zbigniewa Dudka ze zgromadzenia Księży Paulistów z Częstochowy. Dla licznie gromadzących się wiernych na codziennych konferencjach było to może pierwsze spotkanie z kopią Całunu, płótna skrywającego  w grobie Najświętsze Ciało Chrystusa. Od soboty do środy poprzedzającej święto Ciała i Krwi Pańskiej odbywały się msze św. i konferencje rekolekcyjne skupione wokół płótna, świadka śmierci i zmartwychwstania Jezusa.                                                                                                                                               

     Ksiądz rekolekcjonista, ukazując niezwykłe dzieje Całunu, szczególny nacisk położył na ślady cierpień i ran Jezusa  utrwalone na płótnie  w wyniku działania niezwykłego promieniowania zachodzącego w momencie zmartwychwstania. Dzisiaj  mamy więc możliwość poznania wydarzeń jakie zachodziły przed 2000 tysiącami lat, kiedy to  Zbawiciel przyjął na swe ramiona krzyż obarczając się naszymi grzechami, dokonując odkupienia świata. Owocem tych rekolekcji pozostaną w parafii piątkowe nabożeństwa do Ran Chrystusa. Rekolekcje z kopią Całunu Turyńskiego były   przygotowaniem parafii na święto Bożego Ciała , gdyż to właśnie  te płótna skrywały Boże Ciało –jak to określił w homilii ks. proboszcz- czczone obecnie w Najświętszym Sakramencie. Po uroczystej sumie  procesja  ulicami miasta  prowadzona była przez ks. proboszcza Zbigniewa Króczyńskiego, księdza rekolekcjonistę, ks. wikariusza Łukasza  Rau  oraz księży seniorów parafii skalmierzyckich – ks. prałata Edwarda Wawrzyniaka oraz ks. kan. Stanisława Kraskę. Niedziela w oktawie była dniem odpustu parafialnego, podczas którego sumę odpustową celebrował senior parafii ks. prałat  E. Wawrzyniak, a okolicznościową homilię wygłosił ks. kan. Witold Szala z Ostrowa.  Także w kolejnych dniach oktawy Bożego Ciała wierni licznie gromadzili się na mszach św. oraz wieczornych procesjach z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. W czwartek kończący oktawę parafianie nowoskalmierzyccy wyszli ponownie na ulice miasta do ołtarzy  przygotowanych w grocie eucharystycznej, przy pomniku św. Jana Pawła II oraz przy krzyżu misyjnym. Uroczystości Bożego Ciała zakończyły się  w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas którego uroczyście wprowadzono do kościoła relikwie krwi św. Brata Andrzeja z Montrealu, wielkiego czciciela św. Józefa. Ten niezwykle skromny  zakonnik, żyjący na przełomie XIX i XX wieku w dalekiej Kanadzie, odznaczał się nie tylko świątobliwym życiem ale jeszcze za życia uznawany był za cudotwórcę. Niezwykłe dzieła i cuda przez niego czynione przynosiły mu wielką sławę i popularność, która doprowadziła do chwały ołtarzy. Rys biograficzny oraz  postać św. Brata Andrzeja  przybliżył w homilii uczestnikom uroczystości wikariusz biskupi ks. prałat Andrzej Latoń . Procesja z nowymi relikwiami oraz z Najświętszym Sakramentem zakończyła uroczystości Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach.                                                                        J. Wojtczak

                                                                                                                                 

NAJNOWSZY NUMER GŁOSU KOŚCIELNEGO

CZYTAJ LINK GAZETKA PARAFIALNA

,,Śpiewać każdy może…..”

Tak też było na I Festiwalu Piosenki  Religijnej dla dzieci w parafii p.w. Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach. Kto śpiewa ten  dwa razy się modli i dlatego 22 dzieci w dniu 15 listopada 2015 r. o godz. 15.00 wystąpiło w/w konkursie. Odbył się on dzięki pomysłowi i inicjatywie ks. Proboszcza Kanonika Zbigniewa Króczyńskiego. Przygotowane i zaśpiewane piosenki podobały się zebranym gościom, rodzicom oraz jury, które wyłoniło 10 najlepszych wykonawców od przedszkola do kl. VI. Wybór był trudny, ponieważ wykonywane utwory były ambitne i pięknie zaśpiewane . Wyłoniono trzech najlepszych wykonawców i przyznano:

I miejsce Natalia Maciejewska kl. IV

II miejsce Olivia Klar kl. V

III miejsce Martyna Balcerzak kl. I

I konkurs Piosenki Religijnej spotkał się z dużym zainteresowaniem i uznaniem. Myślę, że zainicjuje on kolejne spotkania i wyłoni kolejne talenty.

 

 

                                  Katechetka Stefania Paluch

  EKUMENICZNE ŚWIĘTO ZMARŁYCH W NOWYCH SKALMIERZYCACH

Po raz pierwszy w dziejach miasta parafianie nowoskalmierzyccy spotkali się na wspólnej modlitwie przy grobach zmarłych na miejscowym cmentarzu ewangelickim. Ponad stuletnia nekropolia ulegała z biegiem lat  zapomnieniu, ale dzięki zabiegom rewitalizacyjnym przeprowadzonym przez władze samorządowe stała się miejscem uczczenia pamięci  ewangelików, pierwszych mieszkańców naszego miasta. W dniu 3 listopada po wieczornej mszy świętej , sprawowanej w kościele poewangelickim , obecnie  Matki Bożej Nieustającej Pomocy,  ks. proboszcz kan. Zbigniew Króczyński, wraz z liczną grupą parafian, udał się na ten cmentarz  aby wspólnie pomodlić się za wszystkich tam spoczywających . Modlitwa rozpoczęta już w kościele kontynuowana była przy grobach, na których przybyli zapalili  znicze pamięci. W atmosferze listopadowego wieczoru i blasku świateł, wśród starych grobów słychać było słowa Modlitwy Pańskiej  oraz Psalmów z Pisma Świętego, treścią nawiązujących do życia wiecznego.  Także samo święto zmarłych  na  miejscowych cmentarzach wzbogacone zostało w tym roku  wieczornicą zorganizowaną przez członków Akcji Katolickiej  oraz ks. wikariusza Łukasza Rau. Liczne grono parafian przybyło na wieczorny różaniec do nowej kaplicy cmentarnej , gdzie modlono się w intencji  zmarłych  kapłanów , członków rodzin, ofiary wojen światowych i bohaterów naszej Ojczyzny. Różańcowe rozważania wzbogacił też akompaniament muzyczny parafialnego zespołu młodzieżowego THE HOLY BAND. Nowa kaplica na cmentarzu, poświęcona w roku ubiegłym przez ks. biskupa Edwarda Janiaka,  umożliwiła sprawowanie  mszy św. w intencji zmarłych także w dniu zadusznym , kiedy groby zmarłych  odwiedzane  są  przez członków rodzin, zyskujących w ten sposób odpusty za dusze w czyśćcu cierpiące.         

 

                                                                                                                   J. W.

Koncert Maryjny

W niedzielę 25 Października odbył się koncert Oratorium Maryjne. W programie były piosenki i pieśni Maryjne oraz poezja. Wykonawcami koncertu był zespół dziecięcy Boże Iskierki, zespół młodzieżowy The Holy Band, oraz gościnnie Joanna Jaś pod kierownictwem artystycznym Mariusza Jernalczyka. Poniżej fragment wideo zarejestrowany podczas koncertu:

GAZETKA PARAFIALNA GŁOS KOŚCIELNY NR 1

CZYTAJ WIĘCEJ - LINK GAZETKA PARAFIALNA

PARAFIALNA  WYCIECZKA  NA  SPŁYW  DUNAJCEM  I DO KRAKOWA.         
W DNIACH  OD 24 DO 26 SIERPNIA   DRUGA GRUPA  PARAFIAN WRAZ  Z  KSIĘDZEM  PROBOSZCZEM  ZBIGNIEWEM KRÓCZYŃSKIM  WYJECHAŁA   W  PIENINY , ABY SKORZYSTAĆ Z  NAJWIĘKSZEJ  ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ  W  POLSCE JAKIM  JEST  NIEWĄTPLIWIE  SPŁYW  DUNAJCEM .   PRZY SPRZYJAJĄCEJ  POGODZIE  MIELIŚMY OKAZJĘ  PŁYNĄĆ  PRZEŁOMEM  DUNAJCA  ORAZ  ZWIEDZIĆ  UZDROWISKOWĄ  MIEJSCOWOŚĆ  SZCZAWNICA , A  TAKŻE  ZOBACZYĆ    CIEKAWE  STARE  ZAMKI  CZORSZTYN  I NIEDZICA ,OBOK KTÓREGO  NOCOWALIŚMY  NAD ZALEWEM CZORSZTYŃSKIM.  W  PIERWSZY DZIEŃ WYJAZDU  NAWIEDZILIŚMY TAKŻE  ZNANE W CAŁYM ŚWIECIE  WADOWICE  MIASTO ŚW. JANA PAWŁA II  ORAZ SANKTUARIUM  MARYJNE  W  KALWARII  ZEBRZYDOWSKIEJ . TRZECI DZIEŃ WYJAZDU SPĘDZILIŚMY  W  KRAKOWIE  ROZPOCZYNAJĄC  SPACER  PO  TYM  KRÓLEWSKIM  GRODZIE  OD  WAWELU SKĄD  TRAKTEM  KRÓLEWSKIM  PRZESZLIŚMY  NA  KRAKOWSKI  RYNEK  ZWIEDZAJĄC SUKIENNICE  I  KOŚCIÓŁ  MARIACKI.  W DRODZE POWROTNEJ  ROLĘ  PRZEWODNIKA  DUCHOWEGO PRZEJĄŁ  KS. WIKARIUSZ  ŁUKASZ , KTÓRY W RADOSNEJ  ATMOSFERZE  DOPROWADZIŁ  WSZYSTKICH SZCZĘŚLIWIE  DO  NOWYCH  SKALMIERZYC, A  ZAPLANOWANY  POSTÓJ  W  CZĘSTOCHOWIE  BYŁ OKAZJĄ DO NAWIEDZENIA  OBRAZU CZARNEJ  MADONNY  W  DNIU JEJ  ŚWIĘTA.      

90 - lecie Parafii

Uroczystości jubileuszu 90-lecia parafii  Bożego Ciała w Nowych Skalmierzycach.

Przez cztery dni w parafii odbywały się uroczystości związane z 90-rocznicą wydania przez kard. Edmunda Dalbora dekretu ustanawiającego nową parafię w Skalmierzycach Nowych w roku 1925.  Dekret datowany na dzień 3 lipca tegoż roku z mocą obowiązującą od 31 lipca 1925 roku powoływał do istnienia nową parafię p. w. Bożego Ciała wyodrębnioną ze starej parafii św. Katarzyny w Skalmierzycach. Parafia ta jako jedyna w diecezji kaliskiej nosi tak zaszczytne imię na pamiątkę niezwykłego zdarzenia jakie rozegrało się w roku 1780, a związane było z odnalezieniem porzuconego przez złoczyńców Najświętszego Sakramentu wykradzionego z kościoła św. Katarzyny w Skalmierzycach. Obchody jubileuszowe rozpoczęły się w czwartek 02 lipca gromadząc na wieczornej mszy św. nie tylko parafian ale także zaproszonych gości z sąsiednich parafii dekanatu ołobockiego razem ze swoimi duszpasterzami. Mszę św. inaugurującą obchody celebrował  proboszcz gostyczyński ks. kanonik Michał Pacholczyk, a homilię wygłosił  ks. proboszcz parafii Rososzyca ks. Paweł Guździoł . Na uroczystości  „ Dnia dziękczynienia”  w parafii Bożego Ciała przybyły oprócz parafian także delegacje pozostałych parafii oraz członkowie Akcji Katolickiej z Ociąża, Biskupic Ołobocznych i Ołoboku, a także delegacja Rady Parafialnej z macierzystej parafii skalmierzyckiej.    Po mszy św. goście i parafianie spotkali się w salce na kawie i słodkim poczęstunku przygotowanym przez panie z Akcji Katolickiej.

 Drugi dzień świętowania poświęcony był pamięci wszystkich zmarłych parafian  na przestrzeni 90 lat istnienia parafii. Po mszy św. celebrowanej przez ks. Proboszcza w procesji z modlitwą różańcową na ustach wszyscy przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II aby w geście składania zniczy  uczcić pamięć zmarłych ze swojej rodziny. Piątkowa modlitwa poprzedzona była 3-godzinną adoracją Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez członków Bractwa Eucharystycznego, Żywego Różańca i Akcji Katolickiej.    Sobotni dzień poświęcony Maryi , a sprawowana Eucharystia przez ks. Proboszcza poprzedzona była koncertem muzycznym zespołu The Holy Band. Śpiew pieśni kontynuowany był po mszy św. przy wieczornym ognisku, które zgromadziło liczne grono uczestników. W czwartym dniu obchodów jubileuszowych wierni modlili się za kapłanów pracujących w parafii. Msza św. Jubileuszowa koncelebrowana była przez ks. prałata Edwarda Wawrzyniaka , rodaka ze św. Góry Gostyńskiej ks. prokuratora Zbigniewa Starczewskiego oraz przez ks. proboszcza Zbigniewa Króczyńskiego. Jubileuszową mszę św. zaszczycili także księża pochodzący z parafii a także ci, którzy tu niegdyś pracowali. Kulminacją jubileuszu było spotkanie parafian przy olbrzymim torcie z wizerunkiem kościoła parafialnego, który został skonsumowany w całości.

W czasie  wszystkich dni świętowania w domu katechetycznym czynna była wystawa prezentująca zachowane szaty   liturgiczne ,  archiwalne wydawnictwa religijne oraz zdjęcia rodziny Niemojowskich fundatorów wyposażenia pierwszej kaplicy w roku 1930. W kościele parafialnym przygotowana była także ekspozycja archiwalnych fotografii obrazujących wydarzenia z 90-letniej historii parafii.     

Lednica 2015

WAKACYJNE ZWIEDZANIE 2015

    Tydzień przed feriami zimowymi, w sobotę 7 lutego 2015 r. dwie reprezentacje chłopców z Nowych Skalmierzyc, roczniki ; 2004 i 2005, uczestniczyli w XXIV Międzynarodowym Turnieju Halowym w Piłce Nożnej w Warszawie. Miejscem rozgrywek była hala sportowa Akademii Wychowania Fizycznego na Bielanach. Reprezentacja chłopców z rocznika 2004, licząca 10 chłopców, spisała się na medal. Po wyczerpującym turnieju wywalczyli pierwsze miejsce. Zostali nagrodzeni pięknym pucharem i nagrodami osobistymi. Otrzymali również jako zespół tablicę do gry w kosza. Młodsza reprezentacja chłopców, licząca 11 zawodników, nie odniosła tak dużego sukcesu jak ich starsi koledzy, ale była to dla nich chwila niezapomniana. Było to piękne doświadczenie zmagań sportowych z rówieśnikami z innych miast i miejscowości. W tym zespole uczestniczyła jedyna dziewczynka Weronika. Ich występ Organizatorzy nagrodzili również stosownymi upominkach.Ten piękny sukces był możliwy dzięki zaangażowaniu Trenerów, Opiekunów, Rodziców, którzy osobiście wspierali dopingiem grających na boisku oraz Pani Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Wszystkim serdeczne Bóg zapłąć.        

                                                                              Ks. Józef  Kaczmarek

Zespół młodzieżowy The Holy Band - niedziela godz. 11:30

Koncer kolęd zespołu The Holy Band w Nowych Skalmierzycach 2015

 W dniach 18 i 19 kwietnia br. organizowana jest w naszej Parafii

 2-dniowa pielgrzymko – wycieczka do Torunia i Malborka.

Zapisy do 20 lutego. Jest jeszcze tylko 10 wolnych miejsc.

Zapraszamy - zobacz szczegóły w pielgrzymki z parafii

  

             Dnia 11 listopada br.  powitaliśmy Ks. mgr Łukasza Rau , który z woli Księdz Biskupa Ordynariusza został Wikariuszem w nasze parafii.   Życzymy Ks. Łukaszowi potrzebnych łask w pracy kapłańskiej.

    Ks. Łukasz jest organizatorem  7 dniowej PIELGRZYMKI  do Włoch w dniach 28.06 – 04.07.2015 r. W programie : Padwa – Asyż – Orvieto    -  Rzym i Watykan. Koszt pielgrzymki 1390 zł + około 50 EUR.  Są jeszcze tylko 4 wolne miejsca. Chetni zgłaszają się u Ks. Łukasza.

 

XXVI Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży w Warszawie

 

W dniach od 13 do 19 lipca 2014 roku w Warszawie miała miejsce XXVI Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży. W Parafiadzie uczestniczyło około 1,5 tysięcy dzieci i młodzieży z 75 miejscowości, z 8 państw ( Polska, Litwa, Łotwa, Ukraina, Białoruś, Uzbekistan, Niemcy i Rosja).

W gronie uczestników Parafiady znalazły się 3 zespoły z naszej Diecezji:

Zespół z Gimnazjum Polskich Noblistów z Nowych Skalmierzyc

(14 osób),

Zespół z Gimnazjum w Ociążu (13 osób)

Zespół z Gimnazjum w Wierzbnie (7 osób).

Reprezentację z Gimnazjum w Nowych Skalmierzycach stanowili : Arkadiusz Grzęda, Jędrzej Wypiorczyk, Kacper Zakrocki, Kacper Woźniak, Szymon Kubiak, Patryk Zając, Klaudia Twardowska, Żaklina Biernat, Maria Chenczke, Emilia Toś, Weronika Rosołek i Maria Rosołek.

Opiekunami tej reprezentacji byli : Pani Beata Michalska i ks. Józef Kaczmarek.

Podczas pobytu na Parafiadzie uczestniczyliśmy w realizacji programu Parafiady : stadion, teatr i świątynia – hasło „Bieg po świętość”.  Wszyscy uczestnicy mieli możliwość wyboru 3 dyscyplin sportowych spośród 13 różnych dyscyplin ( 27 konkurencji sportowych). Każdy mógł brać udział w konkursach : wiedzy (historia i geografia ), plastycznym, wokalnym i teatralnym oraz w warsztatach : plastycznych, tanecznych i radiowych. Dodatkową atrakcją był koncert Maleo Reggae Rockers i spotkanie z małżeństwem Anetą i Marcinem Perchuciami. Miejscem zakwaterowania były akademiki Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego na Ursynowie w Warszawie.

Tutaj też odbywało się większość imprez sportowych. Lekkoatletyka rozegrana została na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego na Bielanach.

Uroczyste rozpoczęcie Parafiady miało miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Ojców Pijarów na Siekierkach. Na zakończenie Parafiady, w piątek wieczorem, byliśmy na Mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej na Wilanowie.

Dla naszej reprezentacji był to czas naprawdę piękny. Uczestniczyliśmy we wszystkich punktach programu Parafiady. Udało nam się również zdobyć 2 medale; złoty przez Żaklinę Biernat w szachach i srebrny przez Marię Chenczke w badmintonie. W Parafiadzie mogliśmy uczestniczyć dzięki życzliwości i wsparciu ze strony Pani Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za co jesteśmy bardzo wdzięczni.

Ks. Józef  Kaczmarek 

Parafiada

Powrót

MSZE ŚWIĘTE

NIEDZIELA

w kościele Bożego Ciała:

7.00

8.30

10.00

11.30

w kościele Matki Bożej

18.00

 

DNI POWSZEDNIE

pon., czw., pt., w kościele
Bożego Ciała
Msza św. poranna w sobotę w kościele Matki Bożej

8.00

18.00

 

MSZA ŚW.
Z NONWENNĄ

DO MATKI BOŻEJ

wtorek

w kościele Bożego Ciała:

10.00

w kościele Matki Bożej

18.00


MSZA ŚW. 

Z NOWENNĄ 

DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA

w kościele Bożego Ciała

środa

10.00

18.00

KANCELARIA PARAFIALNA

CZYNNA W DNIACH:

w poniedziałek

od godz. 19:00  do godz. 19:30

we wtorek 

 od godz. 16.00 do godz. 17:00

w środę

nieczynna

w czwartek

od godz. 16.00 do godz. 17:00

w piątek

 od. godz. 9.00 do godz. 11.00 

w sobotę, niedzielę i świeta kościelne - nieczynna

DANE TELEADRESOWE

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Bożego Ciała

w Nowych Skalmierzycach 

ul. Kaliska 43

63-460 NOWE SKALMIERZYCE

tel. 62 762 15 55

Komentarz do Ewangelii

Licznik

Liczba wyświetleń:
955677

Statystyki

stat4u